Now showing items 1-1 of 1

  • Výpočetní metody středotlaké pneumatické dopravy 

   Author: Vančura David; Supervisor: Hemerka Jiří; Opponent: Vybíral Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Cílem této práce je uvést teoretické základy výpočtu tlakové ztráty pneumatické dopravy a na případu pneumatické dopravy odprašků vápence v objektu cementárny v Čížkovicích porovnat tři výpočetní metody určení tlakové ...