Now showing items 1-1 of 1

  • Pneumatická doprava mouky 

   Author: Volf Tomáš; Supervisor: Hemerka Jiří; Opponent: Vybíral Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-29)
   Tato práce se zabývá návrhem pneumatického potrubí v budově mlýna. Cílem práce je navrhnout systém pneumatické dopravy. Potrubí v budově přepravuje mouku ze spodní části do horního patra. První kapitola je přehled a rozdělení ...