Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace provozu bytového domu 

   Author: Janďourek Jakub; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Tintěra Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-12)
   Diplomová práce se zabývá optimalizací plynové kotelny bytového domu. Součástí diplomové práce je sestavení analytického modelu potřeby tepla, porovnání teoretické a skutečné potřeby tepla za dané období s následným návrhem ...