Now showing items 1-1 of 1

  • Přeměna rodinného domu na energeticky téměř nulový dům 

   Author: Šobáňová Veronika; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Tóth Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   V této diplomové práci je zhodnocen rodinný dům z hlediska energetických potřeb a následně je navržena jeho transformace na téměř nulový dům. Je zpracováno několik variantních řešení. V jednotlivých variantách jsou navrženy ...