Now showing items 1-1 of 1

  • Regulace odsávací vzduchotechnické sítě při nesoučasném chodu strojů 

   Author: Čihák Tomáš; Supervisor: Hemerka Jiří; Opponent: Vybíral Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Diplomová práce je na úrovni projektové studie porovnání možnosti regulace odsávání vzduchotechnické sítě od obráběcích strojů na litinu při různé nesoučasnosti chodu strojů. Práce porovnává možnosti regulace odsávání pro ...