Now showing items 1-1 of 1

  • Charakteristika přímo ohřívaného zásobníku teplé vody 

   Author: Erika Langerová; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Šourek Bořivoj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Předmětem práce je analýza provozních a odběrových charakteristik vybraných přímo ohřívaných zásobníků zapojených v kombinovaném systému přípravy teplé vody a vytápění. Analýza je provedena s využitím simulačního nástroje ...