Now showing items 1-1 of 1

  • Studie vytápění bytového domu 

   Author: Mikolášek Roman; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Matuška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Diplomová práce se zabývá studií vytápění pro panelový dům o 6 NP a 12 NP. Tepelné ztráty byly vypočteny podle ČSN EN 12 831 před a po zateplení obou budov. Podle vypočtených tepelných ztrát byly navrženy varianty zdrojů ...