Now showing items 1-1 of 1

  • Potřeba tepla na vytápění u velkoprostorových objektů 

   Author: Rojas Aparicio Natasha Carolina; Supervisor: Hojer Ondřej; Opponent: Šourek Bořivoj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-14)
   Při výpočtu roční potřeby tepla na vytápění velkoprostorových objektů musí být brán zvláštní zřetel na výšku objektu. Diplomová práce zkoumá výpočetní postupy a dostupné normy, použitelné k získání těchto výstupů. V průběhu ...