Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace návrhu výměníkových stanic 

   Author: Novák Stanislav; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Galád Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
   Cílem této diplomové práce je analýza a optimalizace metod výpočtu potřeby tepla u obytných budov. Práce popisuje vytvoření výpočtového softwaru, který splňuje reálné provozní podmínky u obytných budov v ČR. Vyhodnocení ...