Now showing items 1-1 of 1

  • Spotřeba energie na chlazení budov 

   Author: Šimek Jakub; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-30)
   Tato práce se zabývá spotřebou energií na chlazení budov. Detailně hodnotí naměřené spotřeby zdrojů chladu u celkem 15 budov v České republice. U každého objektu je stručně popsáno jeho stavebně technické řešení a jeho ...