Now showing items 1-1 of 1

  • Energeticky nulový rodinný dům 

   Author: Radoš Rykl; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Šourek Bořivoj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   V diplomové práci je provedeno energetické a ekonomické posouzení zadaného rodinného domu s využitím různých zdrojů energie pro dosažení nulové roční potřeby neobnovitelné primární energie.