Now showing items 1-3 of 3

  • Klimatizace výrobní haly 

   Author: Jakub Doležal; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Pokorná Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Tato diplomová práce je zaměřena na klimatizaci výrobní haly nacházející se v Trutnově ve firmě zabývající se výrobou elektrotechnických součástek. V první části je popsána teorie větrání, klimatizace, vzniku škodlivin ve ...
  • Projekt klimatizačního systému 

   Author: Jun Hao Yang; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Zavřel Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Návrh byl proveden za účelem návrhu klimatizačního systému pro 6. patro administrativní budovy. Výpočet tepelných zisků, dimenzování jednotek AC. Návrh ventilačního systému a výpočet průtoku, návrh potrubí, dimenzování ...
  • Projekt klimatizačního systému 

   Author: Jun Hao Yang; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Putta Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   Návrh byl proveden za účelem návrhu vzduchotechniky a ventilačního systému pro přidělenou kancelářskou budovu v 6. patře. Výpočet tepelných zisků, dimenzování jednotek střídavého proudu. Návrh vzduchotechnických jednotek ...