Now showing items 1-1 of 1

  • Větrání garáží 

   Author: Kuthanová Lucie; Supervisor: Drkal František; Opponent: Pulec Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-27)
   V teoretické části diplomové práce je provedena studie požadavků na provozní, havarijní a požární větrání jednotlivých, řadových a hromadných garáží. Dimenzování průtoku větracího vzduchu je provedeno dle normy ČSN 73 6058. ...