Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv orientace distančního kroužku u deskových otopných těles 

   Author: Legner Tomáš; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Vavřička Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-08)
   Hlavním úkolem této diplomové práce je porovnání vlivu orientace dvou odlišných distančních kroužků u deskových otopných těles. V první praktické části je popis experimentu, ve kterém jsou porovnána nasnímaná teplotní pole ...