Now showing items 1-1 of 1

  • Provoz klimatizace administrativních budov 

   Author: Václavek Jakub; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Šimek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Práce se zabývá analýzou dat spotřeb chlazení budov České pojišťovny a Generali na Pankráci, které jsou v závěru vyhodnocena a navržena úsporná opatření. V práci je také porovnána metoda návrhu klimatizačního systému se ...