Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění bytového domu 

   Author: Petrák Václav; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Matuška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-29)
   Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce vytápění bytového domu. Práce obsahuje výpočet tepelných ztrát, návrh otopné soustavy, návrh zdroje tepla, regulaci soustavy a výpočet potřeby tepla. Popisují se zde i požadavky ...