Now showing items 1-1 of 1

  • Systém s tepelným čerpadlem země-voda pro vytápění a chlazení budovy 

   Author: Chary Raman Sridharan; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Beber Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Práce se zabývá systémem zdroje tepla a chladu pro historickou budovu využívanou pracovišti University Karlovy v Praze. Ve strojovně jsou instalována moderní teplená čerpadla osazená měřením a monitorování provozu. Celý ...