Now showing items 1-1 of 1

  • Provoz zdroje tepla a chladu universitní budovy 

   Author: Uchytil Jan; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Beber Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Diplomová práce se zabývá analýzou dat naměřených na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Tato data souvisí se zdrojem tepla a chladu. Jako zdroj tepla a chladu je použito tepelné čerpadlo země-voda. Data jsou ...