Now showing items 1-1 of 1

  • Zpracování projektu vytápění rodinného domu metodou BIM 

   Author: Maděra David; Supervisor: Hojer Ondřej; Opponent: Tomanová Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-20)
   Cílem diplomové práce je porovnání návrhu vytápění rodinného domu pomocí metody BIM (Building Information Modelling) a stávající metody návrhu (pomocí 2D výkresů a samostatných výpočtů tepelných ztrát, potrubní sítě apod.), ...