• Studie vytápění rodinného domu 

      Autor: Štětka Jan; Vedoucí práce: Bašta Jiří; Oponent práce: Dvořák Jakub
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-09)
      Předmětem bakalářské práce je řešení vytápění novostavby dvoupodlažního podsklepeného rodinného domu o dvou bytových jednotkách. Byly zjištěny tepelně technické parametry objektu a překontrolován jejich soulad s ČSN 73 ...