• Parametry větracích jednotek pro obytné budovy 

      Autor: Doležal Jakub; Vedoucí práce: Zmrhal Vladimír; Oponent práce: Lain Miloš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
      Tato bakalářská práce je zaměřena na větrací jednotky pro větrání obytných budov na trhu v České republice a porovnává výkonové parametry těchto jednotek. V první části je popsána teorie větrání, tedy jaké škodlivé látky ...