• Solární tepelné soustavy pro ohřev vody 

      Autor: Venzara Jakub; Vedoucí práce: Matuška Tomáš; Oponent práce: Němec Stanislav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
      Cílem bakalářské práce je analyzovat trh solárních tepelných soustav pro ohřev vody v zadaném rodinném domě a stanovit jejich energetické a ekonomické zisky. Oslovil jsem řadu českých firem a dodavatelů a nechal si vypracovat ...