• Hybridní solární fotovoltaicko-tepelné kolektory 

      Autor: Kačírek Pavel; Vedoucí práce: Matuška Tomáš; Oponent práce: Pokorný Nikola
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-11)
      Studie technických řešení hybridních fotovoltaicko-tepelných solárních kolektorů pro kombinovanou produkci elektrické energie a tepla. Porovnání možností využití a technických parametrů kolektorů.