• Řízení oběhových čerpadel 

      Autor: Kukal Petr; Vedoucí práce: Bašta Jiří; Oponent práce: Legner Tomáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
      Bakalářská práce se zabývá různými druhy regulace oběhových čerpadel v otopné soustavě, jejich výhodami a nevýhodami včetně cenového srovnání jednotlivých typů od různých výrobců.