• Studie vytápění rodinného domu 

      Autor: Šimek Jakub; Vedoucí práce: Bašta Jiří; Oponent práce: Dvořák Jakub
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
      Tématem této bakalářské práce je vytápění rodinného domu. V práci je navržena otopná soustava a vhodný zdroj tepla pro vytápění.