• Filtrační materiály pro průmyslovou a vzduchovou filtraci 

      Autor: Janoušek Miroslav; Vedoucí práce: Vybíral Pavel; Oponent práce: Hemerka Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
      V této práci jsou popsány teoretické základy atmosférické a průmyslové filtrace, základní principy separace částic, provedení atmosférických i průmyslových filtrů včetně jejich třídění a způsobu regenerace. Dále se tato ...