• Rozptyl emisí v ovzduší 

      Autor: Trojáková Zuzana; Vedoucí práce: Vybíral Pavel; Oponent práce: Hemerka Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-29)
      Tato práce má dvě části, teoretickou a výpočtovou. Teoretická část se zabývá informacemi o složení a členění atmosféry, základních znečišťujících látkách a jejich vlivu na životní prostředí a zdraví člověka, legislativě v ...