• Rekuperace tepla ve sprchách 

      Autor: Starzinský Alexandr; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Matuška Tomáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-24)
      Cílem práce je popsání problematiky sdílení tepla a experimentální naměření tepelnětechnických vlastností výměníku. Dále stanovit pomocí kalorimetrické metody tepelnou úsporu výměníku a účinnost přenosu tepla výměníku při ...