• Minimální výška zavěšení sálavých otopných soustav a plynových topidel 

      Autor: Tittel Jan; Vedoucí práce: Hojer Ondřej; Oponent práce: Bašta Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
      Tato práce se zabývá zpracováním rešerše trhu sálavých otopných soustav a plynových topidel. Cílem práce je teoretický popis jednotlivých soustav a jejich provozu. Dále s použitím fyzikálních principů návrh vlastního postupu ...