• Výpočetní postupy pro stanovení střední radiační teploty 

      Autor: Lohr Martin; Vedoucí práce: Zmrhal Vladimír; Oponent práce: Hojer Ondřej
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-27)
      Tato bakalářská práce se zabývá analýzou výpočetních postupů pro stanovení střední radiační teploty. Zaměřuje se na výpočet poměrů osálání v místnosti a porovnává jednotlivé metody výpočtů, včetně návrhu vlastního analytického ...