• Studie vytápění rodinného domu 

      Autor: Maleček Jakub; Vedoucí práce: Bašta Jiří; Oponent práce: Boháč Jindřich
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
      Předmětem této bakalářské práce je studie vytápění rodinného domu, který má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Byly posouzeny tepelně technické vlastnosti obálky a navržena příslušná opatření, aby obálka splňovala ...