• Vývoj tepelně technických vlastností budov 

      Autor: Pavelka Ondřej; Vedoucí práce: Bašta Jiří; Oponent práce: Legner Tomáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-20)
      Bakalářská práce se zabývá historickým vývojem tepelně technických vlastností budov a výpočtem tepelných ztrát konkrétního objektu. Dále se věnuje zmapování a porovnání různých zateplovacích systémů.