• Návrh vytápění bytového domu 

      Autor: Calta Petr; Vedoucí práce: Boháč Jindřich; Oponent práce: Legner Tomáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
      Práce se zabývá zpracováním prováděcí projektové dokumentace vytápění a ohřevu teplé vody pro čtyřpodlažní bytový dům.