• Vytápění rodinného domu 

      Autor: Havlík Daniel; Vedoucí práce: Boháč Jindřich; Oponent práce: Legner Tomáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-09)
      Předmětem této bakalářské práce bylo navrhnout vytápění pro zadaný nepodsklepený rodinný dům v Teplicích. Konstrukce byly voleny tak, aby splňovaly doporučené hodnoty požadavků kladených normou ČSN 06 0210. Pro návrhový ...