• Použitelnost systému s chladicími trámci na Středním východě 

      Autor: Matta Jacques Rene; Vedoucí práce: Zmrhal Vladimír; Oponent práce: Lain Miloš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
      V současné době každý chce bydlet v budovách s komfortním vnitřním prostředím. Chladicí trámec je typ konvekčního systému HVAC, který je určen pro vytápění nebo chlazení budov pro vytvoření tepelného komfortu. Chladicí ...