Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh konstrukce zkušebního zařízení pro sériové zkoušení kolejových převodovek 

   Author: Martin Cvikýř; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Maršík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Rešerše obsahuje rozdělení zkušebních zařízení a podmínky zkoušení převodek. Dále také obsahuje existující zkušební zařízení vyráběné a testované na univerzitách a ve firmách po celém světě. Praktická část se zabývá ...