Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv změn teploty ložiska na signál doby šíření impulsů povrchových akustických vln 

   Author: Martin Ježek; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Lopot František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Tato diplomová práce je zaměřena na zpracování tématu vlivu změn teploty ložiska na signál doby šíření povrchových akustických vln a doplňuje předcházející výzkum týkající se monitoringu stavu mazací vrstvy valivých ložisek.