Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh zařízení pro testování opotřebitelnosti materiálu 

   Author: Janoušek Milan; Supervisor: Malý Pavel; Opponent: Petr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Cílem diplomové práce je analýza problematiky opotřebitelnosti konstrukčních materiálů a zařízení pro testování abrazivního opotřebení. Po provedení analýzy a diskuzi se zadavatelem byl proveden návrh zařízení dle ...