Now showing items 1-1 of 1

  • Systemové řešení mezivozového přechodu tramvajového vozidla 

   Author: Wasserbauer Radek; Supervisor: Chmelař Jakub; Opponent: Vejvoda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   V diplomové práci je navrženo systémové řešení mezivozového přechodu tramvajového vozidla zahrnující vyšetření kinematiky zvolené tramvajové jednotky, potřebných návrhových a pevnostních výpočtů a integraci mezivozového ...