Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh mechanismu vysýpání kontejnerů z železničního podvozku 

   Author: Vancl Martin; Supervisor: Syrovátka Pavel; Opponent: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   Práce se zabývá návrhem mechanismu určeného k manipulaci a vysýpání odvalovacích kontejnerů. Uplatnění tohoto stroje může být např. ve spalovnách odpadů. Mechanismus prostřednictvím paletových vidlí nadzdvihne kontejner, ...