Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh spojitě měnitelného planetového převodu - klec, planetová a korunová kola 

   Author: Vít Řípa; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Liška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Diplomová práce se zabývá návrhem spojitě měnitelného planetového převodu. V úvodu je zpracován současný stav problematiky třecích převodů a variátorů. Je uvedeno využití spojitě měnitelných převodů v průmyslu. Po analýze ...