Now showing items 1-18 of 18

  • Konstrukce rámu mulčovače 

   Author: Přibyl Michal; Supervisor: Syrovátka Pavel; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Předmětem diplomové práce je návrh nové podoby rámu mulčovače MZ 6000 od společnosti Bednar FMT. Po návrhu samotného rámu následuje detailní kinematická analýza celého stroje a na tu navazuje pevnostní kontrola hlavních ...
  • Konstrukční návrh drtiče natě brambor 

   Author: Petr Dlouhý; Supervisor: Havlíček Martin; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem drtiče bramborové natě. Jedná se o stroj, který se používá jako předstupeň při sklizni brambor. Jeho úlohou je rozdrcení bramborové natě, čímž je zjednodušeno následné ...
  • Konstrukční návrh odpružení podvozku dlátového pluhu 

   Author: Jiří Rozínek; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Čermák Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Diplomová práce se věnuje návrhu virtuálního prototypu odpružené nápravy poloneseného, kombinovaného, disko-dlátového pluhu. V práci jsou analyzována data z provedeného experimentu měření zrychlení na stroji. Z provedených ...
  • Konstrukční návrh vidlice zadního kolečka z kompozitních materiálů pro ambulantní transportní techniku 

   Author: Pospíšil Libor; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-09)
   Cílem této práce je návrh konstrukce vidlice pro ambulantní techniku jako náhrada za stávající řešení. Hlavní motivací pro změnu je úspora hmotnosti, proto jsou pro nový návrh uvažovaný kompozitní materiály. V návrhu jsou ...
  • Konstrukční řešení montovaného příjmového koše posklizňové linky 

   Author: Svoboda Jan; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Salaj Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   V úvodu diplomové práce jsou popsány požadavky na přijímání obilnin a olejnin za účelem jejich uskladnění. Vytkneme si požadavky, které vycházejí jak z vlastností navážených materiálů, tak z norem statických, požadavků ...
  • Návrh jednodiskové bezorebné secí botky 

   Author: Petr Šuhájek; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Kozakovič Radko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Diplomová práce se zaměřuje na zpracování návrhu konstrukce bezorebné secí botky určené pro výsev plodin a hnojiva do specifikované hloubky, do předem nezpracovaných a nezkypřených půd. Cílem práce bude zpracování rešerše ...
  • Návrh mobilní kmenové pásové pily 

   Author: Bém Václav; Supervisor: Malý Pavel; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-25)
   Návrh kmenové pásové pily pro podélné řezání kmenů. Teoretický rozbor řezných podmínek a namáhání pilového pásu.
  • Návrh mostového vzorkovače zrnin 

   Author: Martin Rosa; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Práce se zabývá návrhem mostového vzorkovače zrnin. V úvodu je zpracován současný stav problematiky vzorkovačů zrnin. Navazující oddíly popisují rozdělení vzorkovačů zrnin a vzorkovacích sond. Dále se práce věnuje problematice ...
  • Návrh sloupového vzorkovače zrnin 

   Author: Jaroslav Dolejš; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Diplomová práce se zabývá rozborem problematiky vzorkování zrnin a strojů pro vzorkování určených. Následně je proveden návrh konstrukce sloupového vzorkovače zrnin dle zadaných podmínek. U vybraných částí stroje jsou ...
  • Návrh stanoviště pro plnění kontejneru směsným odpadem 

   Author: Šimon Anděl; Supervisor: Havlíček Martin; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Tato diplomová práce se zabývá odpadovým hospodářstvím v České republice, způsoby lisovaní odpadu v překladištích pro směsný komunální odpad a základními prvky hydraulických okruhů. Dále je v ní popsán návrh konstrukčního ...
  • Návrh šrotovníku výlisků semen olejnin 

   Author: Pavel Přívozník; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Práce se zabývá návrhem šrotovníku výlisků semen olejnin. V první části se práce zabývá rešerší průmyslových šrotovníků. V druhé části je proveden návrh stroje a popsána metodika návrhu. Následně je vytvořen DEM model, na ...
  • Návrh zařízení pro testování stavební směsi 

   Author: Petr Novickij; Supervisor: Starý František; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Obsahem této diplomové práce je návrh zařízení pro testování betonových směsí, které budou vhodné k budoucímu použití v oblasti 3D tisku budov. Prvotní požadavek a zadání na toto zařízení vyšlo od Fakulty stavební ČVUT v ...
  • Pohony pásových dopravníků 

   Author: Kotek David; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-28)
   Diplomová práce je zaměřena na návrh kuželočelní převodovky pro pásový dopravník. Cílem je vypracovat rešerši zaměřenou na pohon a konstrukci pásových dopravníků a provést koncepční návrh převodovky dle zadaných parametrů.
  • Posouzení konstrukčních řešení otoče nakládacího jeřábu 

   Author: Šíma Daniel; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Bečka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-27)
   Tato diplomová práce se zabývá různými principy otáčení vyvážecích jeřábů a jejich vlastnostmi. Porovnává výrobu hlavního dílu skříně svařováním a odléváním. Zabývá se také možností výroby nové otoče.
  • Problematika loupání olejnatých semen 

   Author: Pavlíčko Jan; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Diplomová práce se zabývá problematikou loupání olejnatých semen, jako jsou slunečnicová, bavlníková a konopná. Práce zkoumá konvenční i nekonvenční způsoby loupání a na základě třecí metody je navrženo ruční experimentální ...
  • Řešení vybraných konstrukčních uzlů přípojného vyvážeče kontejnerů PVK4 

   Author: Koška Petr; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Petr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
   Ve své práci jsem se zabýval konstrukčními uzly přípojného vyvážeče kontejnerů (PVK). První hlavní úkol je provedení koncepčního návrhu kloubového spojení PVK s tažným členem. Druhý úkol je řešení matematického modelu ...
  • Stabilizace dopravního pásu v příčném směru v reálných podmínkách provozu pásových dopravníků 

   Author: Hýka Radek; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   V této diplomové práci jsem se zabýval návrhem konstruce pro stabilizaci dopravníkového pásu. Dále pak úpravou měřícího stanoviště a samotným měřením provozních veličin konstrukce.
  • Toleranční analýza planetového variátoru - eliminace výrobních nepřesností 

   Author: Karel Baláš; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Cílem diplomové práce je toleranční analýza planetového třecího variátoru z pohledu výrobních nepřesností a možností jejich eliminace. Práce obsahuje rešerši planetového soukolí a variátorů. Dále jsou v práci ukázány druhy ...