Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj trakčního lehátka 

   Author: Soukup Jiří; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Pospíchal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-06)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem trakčního lehátka. Jsou zde popsány obvyklé terapie a někteří výrobci trakčních systémů. Kromě samotného návrhu lehátka jsou v diplomové práci provedeny výpočty pevnostní a kinematické.