Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv výrobních nepřesností a deformací na záběrové podmínky v planetových převodovkách 

   Author: Strasser Filip; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Roško Vilém
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Práce se zabývá problematikou záběrových podmínek v planetových převodovkách v závislosti na výrobních nepřesnostech a pružných deformacích v mechanismu.