Now showing items 1-10 of 10

  • Balička píce 

   Author: Kubát Pavel; Supervisor: Malý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Modulární systém hadicového dopravníku 

   Author: Havel Martin; Supervisor: Malý Pavel; Opponent: Sábl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-06)
   Práce se zabývá vytvořením 3D parametrického modelu vertikální, horizontální a kombinované zatáčky hadicového dopravníku a základních výpočtů konstrukce. Parametry modelu se mění v závislosti na potřebné kapacitě dopravníku. ...
  • Návrh adaptéru zavěšení na Spider 3Rider 

   Author: Petrík Vít; Supervisor: Malý Pavel; Opponent: Jindra Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-19)
   Tato diplomová práce pojednává o návrhu adaptéru mezi Spider 3Rider a komunálním zařízením. Práce se zabývá podrobným návrhem převodového ústrojí, které má za úkol převádět otáčky hnaného motoru na námi požadované otáčky. ...
  • Návrh mobilní kmenové pásové pily 

   Author: Bém Václav; Supervisor: Malý Pavel; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-25)
   Návrh kmenové pásové pily pro podélné řezání kmenů. Teoretický rozbor řezných podmínek a namáhání pilového pásu.
  • Návrh točny pro lodní výtah na Orlické přehradě 

   Author: Skořepa Pavel; Supervisor: Malý Pavel; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-29)
   Předložená diplomová práce se zabývá návrhem točny pro lodní výtah na Orlické přehradě. První kapitola je rešerší lodních zdvihadel, točen pro lodní zdvihadla a také točen určených pro jiné účely. Ve druhé kapitole jsou ...
  • Návrh transportního zařízení pro přepravu sportovních lodí na přehradě Orlík 

   Author: Mráz Lukáš; Supervisor: Malý Pavel; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-15)
   Diplomová práce je zaměřena na návrh plošinového vozíku a pohonu lodního zdvihadla na přehradě Orlík. Její obsah tvoří jak řada teoretických, tak i kontrolních výpočtů vztahující se k danému zařízení. Součástí je též ...
  • Návrh zařízení pro testování opotřebitelnosti materiálu 

   Author: Janoušek Milan; Supervisor: Malý Pavel; Opponent: Petr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Cílem diplomové práce je analýza problematiky opotřebitelnosti konstrukčních materiálů a zařízení pro testování abrazivního opotřebení. Po provedení analýzy a diskuzi se zadavatelem byl proveden návrh zařízení dle ...
  • Optimalizace rámu světelné věže LS V9 

   Author: Balhárek Vladimír; Supervisor: Malý Pavel; Opponent: Moravec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Práce pojednává o návrhu snížení hmotnosti rámu světelné věže, o provedení analýz rámu, zjištění hmotností a pevností stávajícího rámu. Je zpracováno několik variant úpravy rámu tak, aby byl jeho materiál co nejlépe využit ...
  • Optimalizace stávajících částí a návrh dílčích uzlů vzorkovače VV5 

   Author: Ledvinka Zbyněk; Supervisor: Janda Martin; Opponent: Malý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Diplomová práce se zabývá optimalizací stávajících částí a návrhem dílčích uzlů vzorkovače VV5, mezi které patří slučovač, rotační podavač, klapka na výstupu z cyklonu a návrh nosníku pojezdu. Na úvod práce byla vypracována ...
  • Optimalizace vratných stanic 

   Author: Bláha Tomáš; Supervisor: Malý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)