Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh hnací a vratné jednotky dopravníku s ozubeným řemenem 

   Author: Jakub Stěhule; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření koncepčního řešení dopravníku s ozubeným řemenem pro paletkovou přepravu. Součástí práce je rešerše zadané problematiky, koncepční řešení, základní návrhové a kontrolní výpočty ...