Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace konstrukčního řešení tunelových pásových dopravníků 

   Author: Holman Jiří; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Petr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Hlavní náplní práce je návrh řešení umožňující snížení poloměru trasy dopravníku a sekundárně průzkum možností snížení prašnosti návratové větve dopravníku. Práce obsahuje souhrn teorie o dopravnících, přehled vybraných komponent ...