Now showing items 1-6 of 6

  • Koncepční návrh externího výtahu pro bytový dům 

   Author: Gereg Tomáš; Supervisor: Chmelař Jakub; Opponent: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem výtahu pro 4 podlažní dům. Součástí návrhu je volba vhodného typu výtahu, návrh jednotlivých částí výtahu se zaměřením na rám klece výtahu. V práci jsou provedeny pevnostní a ...
  • Modifikace experimentálního testovacího zařízení předepnutých ložisek 

   Author: Seyfryd Lukáš; Supervisor: Chmelař Jakub; Opponent: Dynybyl Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-11)
   Úkolem diplomové práce je upravit experimentální zařízení předepnutých ložisek podle požadavků na řízení předepínací síly a systému zatěžovacích sil. Práce obsahuje CAD model a výkresovou dokumentaci nových dílů testovacího ...
  • Návrh nové koncepce pohonu a uložení vodících válců v sušícím tunelu flexotiskového stroje Optima2 

   Author: Bajus Michal; Supervisor: Chmelař Jakub; Opponent: Černohous Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-11)
   Úkolem práce je navrhnout novou koncepci pohonu a uložení vodících válců v sušícím tunelu flexotiskového stroje Optima2. Hlavním cílem je eliminace rozdílu rychlosti potiskovaného materiálu a obvodové rychlosti vodících válců.
  • Návrh planetové převodovky pohonu kolesa velkorypadla KU300 

   Author: Daněk Tomáš; Supervisor: Chmelař Jakub; Opponent: Holý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
   Hlavním cílem práce je návrh převodovky pohonu kolesa velkorypadla KU300. Vstupní převod je kuželový, výstupní převod je planetový. Návrh převodového ústrojí probíhá v programu KISSsys. Součástí práce je koncepční 3D model ...
  • Systemové řešení mezivozového přechodu tramvajového vozidla 

   Author: Wasserbauer Radek; Supervisor: Chmelař Jakub; Opponent: Vejvoda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   V diplomové práci je navrženo systémové řešení mezivozového přechodu tramvajového vozidla zahrnující vyšetření kinematiky zvolené tramvajové jednotky, potřebných návrhových a pevnostních výpočtů a integraci mezivozového ...
  • Vývoj testovacího standu převodovek kolejových vozidel 

   Author: Chmelař Jakub; Supervisor: Petr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)