Now showing items 1-12 of 12

  • Modulární válečkový dopravník 

   Author: Petr Pavelka; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Mrázek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Obsahem práce je návrh modulárního válečkového dopravníku. Použití dopravníku pro mezioperační automatizovanou přepravu materiálu. Maximální zatížení dopravní tratě je 200 kg/m.
  • Návrh konstrukce paletkového výtahu 

   Author: Vojtěch Volf; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   V této práci se věnuji návrhu konstrukce výtahu paletkových dopravníků s naklápěcí se platformou pro užití výtahu v kombinaci s vratnou větví v podobě gravitační válečkové dráhy. Výtah je kompatibilní s paletkami Bosch WT ...
  • Návrh mostového vzorkovače zrnin 

   Author: Martin Rosa; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Práce se zabývá návrhem mostového vzorkovače zrnin. V úvodu je zpracován současný stav problematiky vzorkovačů zrnin. Navazující oddíly popisují rozdělení vzorkovačů zrnin a vzorkovacích sond. Dále se práce věnuje problematice ...
  • Návrh silniční frézy k opravě poklopů 

   Author: Jiří Twardzik; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Diplomová práce se zabývá vytvořením koncepčního návrhu poklopové frézy k usnadnění práce dělníků. Obsahuje rešerši zemní a silniční techniky a problematikou oprav kanalizačních poklopů. Návrh konceptu je doplněn o kontrolní ...
  • Návrh sloupového vzorkovače zrnin 

   Author: Jaroslav Dolejš; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Diplomová práce se zabývá rozborem problematiky vzorkování zrnin a strojů pro vzorkování určených. Následně je proveden návrh konstrukce sloupového vzorkovače zrnin dle zadaných podmínek. U vybraných částí stroje jsou ...
  • Návrh třídiče pro předběžné čištění štěrku na železniční strojní čištičce 

   Author: Michal Divok; Supervisor: Štádler Marek; Opponent: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Práce se zabývá návrhem třídiče pro předběžné štěrku čištění štěrku umístěného na železniční strojní čističce. Obsahem teoretické části je rešerše třídění a třídičů. Dále je vybráno nejvhodnější konstrukční řešení třídiče ...
  • Návrh válečkové trati s točnou 

   Author: Antonín Kanaval; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Hovorka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Cílem diplomové práce je navrhnout válečkovou dopravní trať s točnou pro dopravu balení plechů na dřevěných paletách. V úvodu práce je vypracována rešerše válečkových dopravníků s točnami včetně jejich pohonů. Hlavní částí ...
  • Návrh zařízení pro plnění a dopravu vzorku zrnin v uzavřeném pouzdře 

   Author: Filip Dvořák; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Cílem této diplomové práce je vytvořit "Návrh zařízení pro plnění a dopravu vzorku zrnin pomocí uzavřeného pouzdra". Práce obsahuje rešerši dané problematiky a návrhy vlastní konstrukce. K této práci byl vytvořen 3D model ...
  • Optimalizace prototypové výroby svorek zkrutných stabilizátorů umístěných na podvozcích vozidel 

   Author: Václav Čvančara; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Šedivý Otomar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Předmětem této diplomové práce je návrh úprav dílčích procesů s cílem optimalizovat prototypovou výrobu svorek zkrutných stabilizátorů. Hlavním důvodem, proč vznikl požadavek na zpracování této problematiky, je současná ...
  • Poziční jednotka pro transportní systém paletových dopravníků 

   Author: Adam Čížek; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Mrázek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Diplomová práce se zabývá navržením pozičních jednotek a problematikou s tím spojenou. Na začátku práce je rešerše typů pozičních jednotek a jejich komponent. V další části této práce jsou navrženy dvě poziční jednotky. ...
  • Příčný přejezd pro transportní systém paletových dopravníků 

   Author: Ondřej Svoboda; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Mrázek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce zdvihací jednotky příčného přejezdu pásového dopravníku a problematikou, která je s tím spojena. Nejprve se věnuje rešerši dopravníků, poté konstrukčnímu návrhu a na závěr ...
  • Úprava konstrukce vertikálního akumulátoru plechové pásky 

   Author: David Stehlík; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Diplomová práce se zabývá akumulátory plechové pásky jako jedním z prostředků zvyšujících produktivitu profilovacích linek určených k výrobě trubek a profilů. Popisuje a porovnává jednotlivé konstrukční typy akumulátorů s ...