Now showing items 1-7 of 7

  • Kontrola táhla hydraulického válce a návrh alternativního řešení 

   Author: Sládek Petr; Supervisor: Berka Ondřej; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-26)
   Práce se zabývá pevnostní kontrolou táhla a upevnění hydraulického válce k oběžnému kolu ventilátoru. Táhlo je součástí mechanismu, který zajišťuje natáčení lopatek ventilátoru. V práci jsou zpracovány upravené varianty ...
  • Modelování tlakových polí válcových uložení 

   Author: Rachač Marek; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Berka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-21)
   Stále častější používání výpočtů metodou konečných prvků vytváří tlak na rozvoj znalostí výpočetních programů a na vhodnost jejich použití. Z tohoto důvodu vznikla tato práce, která je zaměřena na ověření výpočetních ...
  • Návrh kluzného ložiskového uložení rotoru axiálních ventilátorů 

   Author: Mertlík Jan; Supervisor: Berka Ondřej; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-07)
   Cílem diplomové práce je navrhnout vhodné ložiskové uložení rotoru axiálního ventilátoru s využitím kluzných ložisek. Zájmovou skupinou jsou axiální ventilátory užívané v metru, dolech, tunelech a jiných podobných aplikacích, ...
  • Návrh konstrukce horizontálního pekařského hnětače 

   Author: Krejčí Petr; Supervisor: Berka Ondřej; Opponent: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-15)
   Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a podrobným popisem horizontálního pekařského stroje sloužícího k hnětení velmi tuhých těst. Cílem práce je navrhnout konkurenceschopný, vysokoživotnostní stroj s vysokou ...
  • Návrh konstrukce prostorového rámu nové koncepce dieselového generátoru 

   Author: Ševčík Marcel; Supervisor: Berka Ondřej; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Cílem této diplomové práce byl návrh konstrukce prostorového rámu pro novou koncepci dieselového generátoru. Bylo navrženo několik variant konstrukcí. Posléze se vybrala optimální varianta a ta byla propočítána pomocí ...
  • Návrh konstrukce rehabilitačního lůžka pro Vojtovu metodu 

   Author: Klement Martin; Supervisor: Berka Ondřej; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-26)
   V diplomové práci byla navržena konstrukce rehabilitačního lůžka včetně kompletního 3D modelu. Dále byla provedena pevnostní kontrola vybraných konstrukčních uzlů.
  • Návrh mechanismu natáčení lopatek axiálních ventilátorů 

   Author: Šádek Štěpán; Supervisor: Berka Ondřej; Opponent: Dynybyl Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Cílem diplomové práce je vytvořit konstrukční návrh mechanismu pro natáčení lopatek axiálního ventilátoru. Zájmovou skupinou jsou axiální ventilátory užívané v dolech, tunelech, metru a na jiných podobných místech, kde je ...